Abonenci komórkowi na terenie UE napotykają na ogromne różnice w cenach za dokładnie te same usług. I tak na przykład Litwa ma niektóre usługi tańsze aż o 774% od Holandii, w której płaci się za połączenia zdecydowanie najwięcej ze wszystkich państw Unii. W związku z tym, że tak wysoka różnica w cenach nie wiąże się ani z jakością tych usług ani z kosztami ich świadczenia wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Neelie Kroes – zapowiada, że podejmie konieczne działania w celu stworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego w całej Europie w celu zrównania stawek.

Nowy pakiet regulujący ma zostać przedstawiony przez Neelie Kroes już we wrześniu. Miejmy jednak nadzieję, że ceny nie zostaną „uśrednione” w górę – to zapewne i tak uszczęśliwiło by Holendrów, ale nieco inne zdanie na ten temat będzie mieć Litwa oraz kilka innych państw UE, w których ceny musiałyby zostać podniesione.

Dziel się artykułem!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus