europa_sie_zmienia

Od 2011 jako będziemy mogli zmienić operatora telefonii komórkowej w jeden dzień, zachowując przy tym dotychczasowy numer. Zagwarantuje to obywatelom państw należących do Unii Europejskiej nowelizacja wspólnotowego prawa telekomunikacyjnego, którą właśnie przegłosował Parlament Europejski. To oczywiście nie jedyna zmiana, jaką wprowadzili wczoraj deputowani obradujący na sesji plenarnej w Strasburgu.

Z Parlamentu Europejskiego oczywiście można się podśmiechiwać i go krytykować za przerost formy nad treścią, ale fakty są takie, że – czy nam się to podoba, czy nie – zasiadający w nim posłowie mają coraz większy wpływ na prawo stanowione i obowiązujące na terytorium państw Unii Europejskiej. Wczorajsza nowelizacja przepisów regulujących zasady funkcjonowania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej jest na to najlepszym dowodem.

Jak podaje oficjalny serwis informacyjny Parlamentu Europejskiego, jego przewodniczący, Jerzy Buzek, tak skomentował decyzję deputowanych: „Ten pakiet legislacyjny to doskonały przykład tego, w jaki sposób praca Parlamentu jako europejskiego ustawodawcy wpływa bezpośrednio na sytuację obywateli. Jestem niezwykle zadowolony, że udało nam się przyczynić do wzmocnienia praw użytkowników sieci telefonicznej i internetowej”.

Oprócz wspomnianego na początku udogodnienia dla konsumentów, najbardziej spektakularne zmiany, jakie wejdą w życie w 2011 roku (do maja tego roku państwa członkowskie będą musiały zapewnić zgodność swoich przepisów krajowych z zapisami znowelizowanej dyrektywy) dotyczą zagwarantowania dostępu do internetu, ochrony danych oraz zasad wykorzystywania widma radiowego.

Niemal dokładnie miesiąc wczesniej, 26 października, Parlament Europejski zawarł też w sprawie regulacji telekomunikacyjnych porozumienie z Radą (organ współpracy międzyrządowej państw członkowskich), na mocy którego ustanowiono Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (ang. BEREC). Ma on zadbać o harmonizację rozwiązań przyjmowanych przez regulatorów krajowych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i wysokiej jakości usług.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/

Dziel się artykułem!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus