2_8

Benjamin Disraeli, XIX-wieczny premier Wielkiej Brytanii, mówił (podobno), że są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki. Z kolei Stalin zwracał uwagę na inny aspekt: „Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka”. Bez dwóch zdań – ze statystyką jest kłopot. Ale bywa ciekawa, a przynajmniej zabawna. Dlatego pal sześć Disraelego i Stalina. Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport na temat „łączności” w Polsce w roku 2008. Jest w nim paragraf dotyczący „telefonii ruchomej (komórkowej)”.

Pełny tytuł opracowania brzmi „Łączność – wyniki działalności w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne”. Nas najbardziej zainteresowała tabela nr 21, opatrzona takim właśnie jak zostało to zacytowane wcześniej, nieco karkołomnym nagłówkiem (po angielsku brzmi już znacznie bezpieczniej: ‚mobile phone network’). Zestawienie jest tym ciekawsze, że podaje dane dotyczące roku 2008, ale i roku 2007, dzięki czemu z łatwością można zaobserwować najwyraźniejsze trendy i tendencje (generalnie: wzrostowe).

Ile smsów dziennie wysyłał przeciętnie statystyczny Polak w ostatnim roku kalendarzowym? 2,8. Czyli wcale nie tak dużo, jak mogłoby się wydawać (nie zapominajmy wszak, że to statystyka – jeden nie zarabia nic, drugi milion dolarów, a średnio obaj wychodzą na swoje z półmilionową pensją). Znacznie poważniej wygląda to w liczbach bezwzględnych w odniesieniu do całej populacji: ponad 45 mld nadanych smsów (przy niespełna 40 mld rok wcześniej). Zupełnie blado wyglądają przy tym (chociaż kolorowe) MMSy: tylko 215 mln (wzrost o 11 mln), a więc ledwie 5 w ciągu roku!

Ponadto tabela obejmuje m.in. taką pozycję, jak średni czas połączeń przypadających na jednego abonenta. W ruchu krajowym wychodzącym było to 954 minuty (2,6 min dziennie), a w zagranicznym (wychodzącym i przychodzącym) 25 min. Z raportu GUS dowiemy się też np. ile jest w Polsce centrali telefonii komórkowej (104 – stan na grudzień 2008) oraz stacji bazowych (prawie 23 tys.).

Dokument (opracowany przez kilkuosobowy zespół pod kierunkiem Ewy Adach-Stankiewicz) jest dostępny w całości na stronach internetowych GUS-u: http://www.stat.gov.pl/gus/.

Dziel się artykułem!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus